Nhắn tìm liệt sĩ

Nhắn tìm liệt sĩ

Họ tên: Liệt sĩ  Nguyễn Trung Sơn

Năm sinh : 1949

Quê quán: xóm Thái Hưng, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nhập ngũ: 26/06/1968

Đơn vị: D27 - Đoàn 22 Thanh Hóa (Nông Cống)

Cấp bậc : Hạ Sĩ

Hy sinh : 05/09/1970

Nơi hy sinh: chân đồi Động Toàn - Ba Lòng - Quảng Trị

Liệt sĩ Nguyễn Trung Sơn hy sinh trên đường hành quân ra Bắc - đi cùng đoàn ông Sò - Chính ủy Trung đoàn 31 - Quảng Trị

Ai biết phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Trung Sơn ở đâu xin báo tin cho cháu là Nguyễn Văn Văn Thưởng

Địa chỉ: Xóm Thái Hưng xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

Sđt : 0912585365

hoặc Tòa soạn Tạp chí Tri Ân