Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ

(ĐTTA) - Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Công Ngà; Nguyễn Khắc Yên; Nguyễn Đình Sáng; Vũ Văn Hựu.

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ

1- Liệt sĩ Đỗ Công Ngà 

Sinh năm: 1949.

Quê quán: xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây.

Nhập ngũ: 4.1969; Đơn vị: dánh điểm cao 402 Cam Lộ.

Hy sinh: 27.8.1968; Nơi hy sinh: Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị; Nơi an táng ban đầu:  Nay đưa vào NTLS Cam Nghia, Cam Lộ, QT.

GĐ xin GĐ ngôi mộ số 62  hàng 6 NTLS xã Cam Nghĩa. Hội thấy cần tìm thêm căn cứ đã quy tập về NTLS Cam Nghĩa.

Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Đỗ Công Ba, quê: xóm Trại, xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội ( ĐT: 0913288132) hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564).

2- Liệt sĩ Nguyễn Khắc Yên

Sinh năm: 1950.

Quê quán:  xóm Trịa thôn Phú Mỹ, Ngọc Mỹ, quốc Oai, Hà Tây.

Đơn vị: Hậu cần f471BTL Trường Sơn; Cấp bậc: H1; Chức vụ: chiến sỹ.

Hy sinh: 19.02.1973; Nơi hy sinh: Trường Sơn.

Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho đ/c Nguyễn Sơn Hải , Ban LL f471 Xứ Đoài, Hà Nội ( ĐT: 0962739071) hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564)

3- Liệt sĩ Nguyễn Đình Sáng 

Sinh năm: 1943.

Quê quán: Liêm Thuận, Thanh Liêm, Nam Hà.

Nhập ngũ: 10.1963; Đơn vị: KN;  Chức vụ: Chính trị viên Đại đội.

Hy sinh: 27.9.1970; Nơi hy sinh: Quảng Đà.

Nơi an táng ban đầu: Theo bà Hoa - Y tá trưởng  B xá Đc Sáng, theo bà Hoa có 4 đ/c  Sáng, Cử, Ngọc, Sử đi tác chiến k, HS 3 còn đ/c Sử về. Sau này đ/c Sử công tác tại BCHQS tỉnh Hải Dương.

Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Nguyễn Đình May, số 25/298 Đê La Thành,  phường Thổ Quan,  Đống Đa, Hà Nội ( ĐT: 0962629049) hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564).

4- Liệt sĩ Vũ Văn Hựu

Sinh năm: 1948.

Quê quán: Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định.

Nhập ngũ: 4.1965; ơn vị: d6 Công Binh Binh trạm 7 Đoàn 559.

Hy sinh: 27.7.1967; Nơi hy sinh: MT Trường Sơn.

Nơi an táng ban đầu: thôn Con Tôn, xã Hồng Thượng, quận 3 , nay là huyện A Lưới, TT - Huế

Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Phan Văn Sinh, TƯ Hội Truyền thống Trường Sơn, số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 0913290817 ) hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564)

Nguyễn Quang Thanh