Nhắn tìm thân nhân của ba Liệt sỹ mới được dân đi rừng tại Quảng Bình tìm thấy.

Nhắn tìm thân nhân của ba Liệt sỹ mới được dân đi rừng tại Quảng Bình tìm thấy.

Dân đi rừng vừa phát hiện 3 ngôi mộ tại Quảng Bình. Chúng tôi xin thông tin tìm thân nhân các liệt sỹ sau:

1- Ls Nguyễn Duy Túy Nhập ngũ : 4/1966 Hy sinh: 04/02/1971 Quê quán : Xóm 2, Tân vân định, Thanh Oai, Hà Tây.

2- Ls Bùi Xuân Lựu Hy sinh: 04/02/1971 Quê quán : Văn Lang, Vũ Hội, Thái Bình

3- Ls Nguyễn Hồng Nam Sinh năm : 1948 Hy sinh: 27/02/1971 Quê quán : Hải Phú, Hải Hậu, Nam Hà

 

Ai là thân nhân hoặc biết thân nhân Liệt sỹ  xin liên hệ Tòa soạn Tạp Chí Tri Ân. Trân trọng !