Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

(ĐTTA) - Sáng ngày 23.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc thứ ba, cũng là phiên họp cuối của Đại hội.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ra mắt Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên  Huế đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; ông Phan Ngọc Thọ, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối.

Phiên họp cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Bà Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết).

Ông Phan Ngọc Thọ tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo thứ tự A,B,C…).

Hoàng Hùng