Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, tỉnh Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức bài bản, nền nếp, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, chiến sĩ. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa tỉnh Ninh Bình vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; giành được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức, với nhiều thành tích nổi bật, cùng cách làm mới, sáng tạo.

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại. Đặc biệt, tỉnh đã nâng được tỉ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu đạt tỉ lệ trên 50%, đồng thời đã tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến....

Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ninh Bình quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về "thi đua yêu nước" cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú, sâu sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như lời Bác Hồ dạy...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Ninh Bình vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019; trao 200 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Ninh Bình kêu gọi và đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2020-2025. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 người. Dịp này, 125 tập thể và 255 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo TTXVN