Quảng Trị: Ban Nội chính gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo vụ nữ thiếu tá Công an có dấu hiệu tham nhũng

Về vụ nữ thiếu tá Công an tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu tham nhũng gần 1 tỷ đồng, Ban Nội chính đã có công văn xin ý kiến chỉ đạo xử lý gửi Thường trực Tỉnh ủy.

Quảng Trị: Ban Nội chính gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo vụ nữ thiếu tá Công an có dấu hiệu tham nhũng

Về vụ nữ thiếu tá Công an tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu tham nhũng gần 1 tỷ đồng, Ban Nội chính đã có công văn xin ý kiến chỉ đạo xử lý gửi Thường trực Tỉnh ủy.

 

Trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị

Theo thông tin, ngày 4.5 Ban Nội chính đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu tham nhũng 898,997 triệu đồng.

Theo công văn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị, ngày 22.2, cơ quan này nhận được báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí Công an tỉnh Quảng Trị với nội dung :"Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có hành vi gian dối trong tẩy xóa tài liệu kế toán để rút trái phép ngân sách nhà nước, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm... vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng...".

Trong báo cáo, Ban Chỉ đạo kiến nghị bà Mai nộp trả ngân sách nhà nước và Công an tỉnh Quảng Trị số tiền là 898,997 triệu đồng (Trong đó: Nộp trả ngân sách nhà nước 251,281 triệu đồng do xuất toán và nộp trả Công an tỉnh Quảng Trị 647,716 triệu đồng do thu hồi).

Sau khi nghiên cứu các kết luận thanh tra của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và các báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 28.2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị để rà soát lại việc thực hiện Kết luận Thanh tra của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Quang Toản