Sự nghiệp tân Chủ tịch Yên Bái Trần Huy Tuấn

Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Sự nghiệp tân Chủ tịch Yên Bái Trần Huy Tuấn

Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ngày 2/10, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Huy Tuấn sinh ngày 28/8/1974, tại xã Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là người dân tộc Tày.

Ông Tuấn vào Đảng ngày 26/11/2002. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 5/1997 - 8/2000: Ông Tuấn là Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 8/2000-1/2004: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Ban Quản lý công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 1/2004 - 3/2005: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

A

Tân Chủ tịch Yên Bái Trần Huy Tuấn.

Từ tháng 3/2005 - 10/2005: Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 10/2005 - 4/2010: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 4/2010 - 8/2011: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 8/2011 - 12/2011: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 12/2011 - 15/9/2015: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 9/2015 - 30/9/2015: Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 10/2015-5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 6/2016 - 9/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 10/2019 đến 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Huy Tuấn được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo VTC