Thu hồi Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước

Ngày 3/10, nguồn tin của PV cho biết, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau vừa ký Nghị quyết thu hồi Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước.

Thu hồi Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước

Ngày 3/10, nguồn tin của PV cho biết, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau vừa ký Nghị quyết thu hồi Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước.

Theo đó, thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thanh Liêm. 

Lý do thu hồi là do Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước thực hiện chưa đúng quy trình về công tác nhân sự giới thiệu ông Phan Thanh Liêm để bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND vào ngày 7/9 vừa qua, ông Phan Thanh Liêm là Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cái Nước. 

Với những sai sót trên, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện quy trình công tác cán bộ chưa đúng quy định nêu trên. 

Đồng thời, thực hiện lại quy trình giới thiệu bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch HĐND huyện theo đúng quy định.

Theo cand.com.vn