Thừa Thiên Huế công bố Đề án "Cố đô khởi nghiệp"

(ĐTTA) - Ngày 24.9, trong khuôn khổ diễn đàn Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Đề án "Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Thừa Thiên Huế công bố Đề án

(ĐTTA) - Ngày 24.9, trong khuôn khổ diễn đàn Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Đề án "Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Quang cảnh diễn đàn.

Đề án "Cố đô Khởi nghiệp" nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần hình thành và phát triển Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại Huế. Nâng cao nhận thức về KNĐMST cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn tỉnh. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần KNĐMST trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, lực lượng lao động ở thành thị và nông thôn, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên, giảng viên, thanh niên,…

TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bên cạnh việc ban hành Đề án "Cố đô Khởi nghiệp" đã được UBND tỉnh phê duyệt, Diễn đàn "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" Thừa Thiên Huế năm 2020 còn là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia về khởi nghiệp cùng các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi, hiến kế cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Đồng thời, thảo luận, trao đổi các nội dung, giải pháp liên quan đến hỗ trợ các ý tưởng, dự án KNĐMST có tiềm năng phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đề án Cố đô khởi nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt Đề án "Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", tập trung hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển công nghệ và mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ và tiềm lực của địa phương để khởi sự kinh doanh và KNĐMST.

"Hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp không phải là một việc của riêng một cá nhân, một đơn vị, mà đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều bên liên quan, đó là các đơn vị làm chính sách, các doanh nghiệp KHCN, các đơn vị cung ứng nguồn nhân lực, các cơ sở nghiên cứu, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các chuyên gia cố vấn trong từng lĩnh vực, các đơn vị ươm tạo, các nhà đầu tư.  Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các địa phương, tinh thần kết nối của các bên có liên quan là điều cốt lõi để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh và bền vững, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp" ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn lần này cũng được nghe nhiều chia sẻ, trao đổi của các chuyên gia, doanh nghiệp với nhiều nội dung hữu ích, như hành trình khởi nghiệp từ giá trị văn hóa vùng đất cố đô và đề xuất một số giải pháp phát triển dự án khởi nghiệp; giải pháp đề xuất cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống…

Tham luận tại diễn đàn, ông Cung Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm KNĐMST, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bao gồm tính chưa đồng bộ về sự phối hợp giữa các thành phần trong hệ sinh thái KNĐMST; Thiếu hạ tầng và điều kiện làm việc hỗ trợ cho KNĐMST; Thiếu các dịch vụ hỗ trợ KNĐMST; Vốn đầu tư hạn chế về quy mô và các rào cản về chính sách đầu tư vốn cho KNĐMST; Khó khăn cho các dự án về tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước về hỗ trợ KNĐMST.

Ông Cung Trọng Cường trình bày tham luận tại diễn đàn.

Ông Cường cũng đưa ra những giải pháp phát triển hệ sinh thái KNĐMST đối với địa phương, trong đó chú trọng xây dựng chính sách tốt và phù hợp với chiến lược phát triển tỉnh (trong đó có Đề án "Cô đô Khởi nghiệp" đã được phê duyệt); Thành lập Ban chỉ đạo cấp Tỉnh với sự tham gia của các thành phần của hệ sinh thái, quản lý hiệu quả và thực sự thúc đẩy hệ sinh thái phát triển; Hỗ trợ xây dựng các thành phần của hệ sinh thái, chú trọng vào các trụ cột hiện nay Thừa Thiên Huế đang yếu và thiếu; Xây dựng và phát triển mạng lưới kết nối bên ngoài (quốc tế), đây là yếu tố quan trọng để phát triển.

Hoàng Dũng - Đinh Văn