Tiếp tục chung sức, chung lòng tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, người có công với Cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ" . Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy bảo ân cần của Bác, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang ta luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và người có công với nước.

Tiếp tục chung sức, chung lòng tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, người có công với Cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ" . Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy bảo ân cần của Bác, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang ta luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và người có công với nước.

 

Chương trình gặp gỡ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng địa bà TP. Hà Nội

Cho tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ hiện còn khoảng gần 5.000 hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; hơn 200 nghìn mộ liệt sĩ chưa được quy tập; và khoảng 300 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính,… đây là vấn đề lớn, vấn đề làm cho cả nước và toàn xã hội phải quan tâm. Cần tiếp tục chung sức, chung lòng xoa dịu nỗi đau cho các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Nhiều đồng đội của chúng ta trước khi hy sinh đã trăn trối, coi đây là nỗi đau tâm linh lịch sử kéo dài hơn 70 năm qua, có tâm nguyện thiết tha được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chung sức chung lòng, tìm mọi biện pháp giải quyết dứt điểm nỗi đau thương, mất mát ấy trong thời gian tới.

Bởi, nếu không giải quyết được thì hệ quả không chỉ là Đảng ta, Nhà nước ta chưa thực hiện trọn vẹn thực hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". Mà điều quan trọng hơn là làm sao để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thật sự tự hào về sự hy sinh oanh liệt của cha ông họ, từ đó mà có lòng tin để vững chắc tiếp bước trên con đường cách mạng mà cha ông đã chọn. Còn đặc biệt hơn là, để họ không bị mất đi lòng tin vào Đảng, vào chế độ, và để họ tiếp tục rèn đúc tinh thần sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc như tấm gương cha ông họ, phòng khi Tổ quốc lâm nguy.

Cả nước và toàn xã hội, tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, từ tận đáy lòng đều nhận thấy rõ, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm đặc biệt và nhiều cán bộ cơ quan chức năng đã cố gắng hết mình, nên công tác giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công đã đạt được những kết quả đáng kể.

Tuy nhiên, những vấn đề về chính sách xã hội vẫn còn một số việc cần tiếp tục giải quyết. Nhiều trường hợp người tham gia cách mạng bị chết, bị thương hoặc mất tin chưa được các cơ quan có trách nhiệm kết luận, hằng vạn người mẹ, người vợ liệt sỹ vẫn mong đợi thông tin chính thức về phần mộ của người thân... Chế độ trợ cấp ưu đãi nói chung còn thấp; một số nội dung ưu đãi đã được qui định trong Pháp lệnh của Chính phủ nhưng còn thiếu những văn bản hướng dẫn thực hiện. Phong trào xã hội hóa công tác thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng chưa đều, chưa đáp ứng được nhu cầu của người được hưởng chế độ và còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, tình cảm, trách nhiệm của từng địa phương, cơ sở.

Những sai sót, nhầm lẫn, tiêu cực trong thực hiện chính sách, chế độ xảy ra ở một số nơi đã gây không ít phiền hà, nỗi đau cho người hưởng chính sách, càng thêm day dứt, bởi thời gian trôi thêm một ngày, cũng đồng thời mất thêm một khả năng giải quyết, gây dư luận không tốt trong xã hội. Cũng còn không ít gia đình chính sách đời sống còn nghèo, học hành và việc làm của con em chưa bảo đảm,...

Đúng như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã nhiều lần trăn trở: "Cán bộ làm chính sách phải có tâm, có đức, phải thấm nhuần sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", phải đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử để thấu đau những nỗi đau của các thế hệ người có công, thì mới giải quyết được tồn đọng…". Và, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi còn làm Chủ tịch Quốc hội đã nói: "Đối với những trường hợp tồn đọng chính sách do vướng các quy định hiện hành, thì cơ quan chức năng phải báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi cho đúng với giai đoạn lịch sử đã diễn ra. Trường hợp chưa sửa kịp, thì báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định giải pháp đặc cách có lý, có tình để giải quyết, chứ không được để kéo dài mãi nỗi bức xúc đối với người có công".

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và cả hệ thống chính trị hãy chung sức, chung lòng "đền ơn đáp nghĩa", xoa dịu nỗi đau tâm linh; thực hiện tốt mấy giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, cần phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Đây là vấn đề quan trọng, tạo cơ sở cho việc thống nhất nhận thức và hành động của toàn xã hội, đảm bảo cho công tác này phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực hơn.

Hai là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, định hướng cải cách chính sách của Nhà nước; đồng thời chủ động xác định kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần gắn công tác này với nhiệm vụ chính trị được giao; chú ý kết hợp chặt chẽ với công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị-xã hội địa phương vững mạnh. Phát huy phong trào "đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa, Quỹ đền ơn, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,…", với mục tiêu và trách nhiệm rõ ràng, nội dung cụ thể và những đảm bảo cần thiết xoa dịu nỗi đau cho những người có công.

Ba là, tiếp tục giải quyết các tồn đọng chính sách trong chiến tranh theo quy định hiện hành. Theo đó, thực hiện chặt chẽ, chu đáo các chế độ đối với người bị thương, bị bệnh, thân nhân các liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và trên các nước bạn (Lào, Campuchia, Trung Quốc). Các đơn vị phải đề cao trách nhiệm, tính chủ động của cấp ủy, chỉ huy và vai trò của cán bọ các cấp và chính quyền các địa phương, đơn vị làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ; mặt khác, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, vận động phong trào "cung cấp thong tin mộ liệt sĩ" trên phạm vi cả nước, của những đồng đội liệt sĩ đang sống và đồng bào đang làm ăn sinh sống ở trong và ngoài nước; triệt để khai thác các nguồn thông tin lưu trữ, đẩy nhanh công tác giải mã ký hiệu các đơn vị trong thời kỳ chiến tranh,…

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong những năm qua phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Cả nước và toàn xã hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa xây dựng Quỹ "đền ơn đáp nghĩa". Và thực hiện xã hội hóa công tác "đền ơn đáp nghĩa" để mang lại những kết quả to lớn, thực sự huy động được sức mạnh của toàn xã hội tự nguyện tham gia phong trào, gánh vác trách nhiệm cùng Nhà nước chăm lo đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân

Nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng/BQP