Tìm thân nhân liệt sĩ trung đoàn 429 hy sinh tại Dầu Tiếng, Bình Dương

Vừa qua facebook Thu Hường có đăng thông tin tìm thân nhân liệt sĩ hy sinh tại khu căn cứ Dầu Tiếng, Bình Dương hy sinh từ 22-24/2/1969. Các liệt sỹ hy sinh trong đợt này thuộc đơn vị: Tiểu đoàn đặc công cơ giới, trung đoàn 429... Facebook Thu Hường đề nghị các thân nhân có liệt sĩ hy sinh trong thời gian trên tại căn cứ Dầu Tiếng, cung cấp các giấy tờ liên quan đến liệt sĩ bao gồm: Giấy báo tử, bằng tổ quốc ghi công trích lục quân nhân... Và cho biết thêm chị có thông tin liên quan đến ngôi mộ tập thể tại Dầu Tiếng, mọi người cần biết thông tin thêm thì liên hệ với chị qua Facebook Hường Thu (Thu Hường).

Tìm thân nhân liệt sĩ trung đoàn 429 hy sinh tại Dầu Tiếng, Bình Dương

Vừa qua facebook Thu Hường có đăng thông tin tìm thân nhân liệt sĩ hy sinh tại khu căn cứ Dầu Tiếng, Bình Dương hy sinh từ 22-24/2/1969. Các liệt sỹ hy sinh trong đợt này thuộc đơn vị: Tiểu đoàn đặc công cơ giới, trung đoàn 429... Facebook Thu Hường đề nghị các thân nhân có liệt sĩ hy sinh trong thời gian trên tại căn cứ Dầu Tiếng, cung cấp các giấy tờ liên quan đến liệt sĩ bao gồm: Giấy báo tử, bằng tổ quốc ghi công trích lục quân nhân... Và cho biết thêm chị có thông tin liên quan đến ngôi mộ tập thể tại Dầu Tiếng, mọi người cần biết thông tin thêm thì liên hệ với chị qua Facebook Hường Thu (Thu Hường).

Đây danh sách một số liệt sĩ thuộc Trung Đoàn 429 do chị Thu Hường cung cấp, Tạp chí điện tử Tri Ân trân trọng đăng lại thông tin này để mọi người cùng biết và tham gia vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.

 

Nguồn: Facebook (Thu Hường)