Tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

(ĐTTA) - Ngày 4/5/2020, bạn đọc Nguyễn Trường có gọi điện thoại, sau đó nhắn tin trên Zalo hỏi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

(ĐTTA) - Ngày 4/5/2020, bạn đọc Nguyễn Trường có gọi điện thoại, sau đó nhắn tin trên Zalo hỏi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

Theo đó bạn đọc Nguyễn Trường cho biết: Ngày 3/9/2018, Tạp chí điện tử Tri Ân đã đăng thông tin về danh sách các liệt sĩ Tiểu đoàn đặc công 406 - Quân khu V hy sinh từ 1967 - 1975. Trong danh sách có tên một liệt sĩ là người thân của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1946, quê quán: xã Minh Phong, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Giấy  báo tử liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

Sauk hi tìm hiểu, Tạp chí điện tử Tri Ân xác định đực người cung cấp tin là cựu chiến binh Hoàng Quang Khang (facebook: Khang Hoag Quang). Ông cho biết liệt sĩ Nguyễn Văn Minh thuộc D406, B3. Hiện đã được khắc bia trong đền thờ liệt sĩ D406 tại thôn An Bình, xã Tinh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (Gò Ba Gia). Thời chống Mỹ thường được nhắc tới là Chiến thắng Ba Gia - Vạn Tường

Tạp chí điện tử Tri Ân xin trân trọng thông báo tới bạn đọc Nguyễn Trường biết và chung vui với bạn về thông tin của liệt sĩ.

TCTA