Tỉnh Long An tăng cường phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam

Tại tỉnh đường Battambang, Campuchia, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh dẫn đầu tổ chức trao đổi thống nhất nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam. Ngài PhanChanThol - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang cùng các thành viên của Ban chuyên trách tỉnh Long An và Battambang đến dự.

Tỉnh Long An tăng cường phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam

Tại tỉnh đường Battambang, Campuchia, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh dẫn đầu tổ chức trao đổi thống nhất nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam. Ngài PhanChanThol - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang cùng các thành viên của Ban chuyên trách tỉnh Long An và Battambang đến dự.

Trao đổi thống nhất nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam 

BattamBang là một tỉnh Tây Bắc Campuchia giáp biên giới Thái Lan, từ năm 2003 - 2018, Đội K70 tỉnh Tây Ninh đảm nhận nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ QTNVN trên địa bàn. Năm 2018-2019, Đội K73 tìm kiếm được 85 bộ hài cốt, 1 mộ tập thể (khoảng 50 hài cốt) nâng tổng số hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam do Đội K73 quy tập được là 2.181 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 160 bộ hài cốt có tên) và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt liệt sỹ).

  Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh và Ngài PhanChanThol - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang thống nhất đánh giá việc quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam là nhiệm vụ mang ý nghĩa quan trọng đòi hỏi có sự quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp.   Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh khẳng định: Sự giúp đỡ, hỗ trợ, cung cấp thông tin của chính quyền và nhân dân của tỉnh Battambang là yếu tố quyết định đến kết quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn của tỉnh. Mong muốn trong thời gian tới, Đội K73 của tỉnh Long An tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của Ban Chuyên trách và Đội phối hợp của tỉnh Battambang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn XIX năm 2020 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh Long An tặng quà Đội chuyên trách tỉnh Pailin, Campuchia.

Sau tỉnh Battambang, đoàn công tác tỉnh Long An tổ chức trao đổi thống nhất nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam với tỉnh Pailin, Quân khu đặc biệt và tỉnh SvayRieng.

 Trung Dũng (Quân khu 7)