Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. HCM phải thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, nhiệm kỳ tới, TP. Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà phải phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP phải thể hiện quyết tâm cao, khát vọng vươn lên nữa mạnh mẽ...

Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. HCM phải thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, nhiệm kỳ tới, TP. Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà phải phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP phải thể hiện quyết tâm cao, khát vọng vươn lên nữa mạnh mẽ...

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Sáng 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Buổi làm việc nằm trong chương trình làm việc Bộ Chính trị với các đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11 được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt khá cao bình quân 7,6%/năm đóng góp 22,7 % GDP toàn quốc, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD; thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 12,17%, đóng góp 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới, cách làm hay, trong bối cảnh phải xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng, bức xúc kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa chấn chỉnh, vừa phát triển, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự kiên định, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu những vấn đề trọng tâm trong Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố. 

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã cho ý kiến vào các nội dung chính trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Bộ Chính trị nhất trí đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thể hiện qua việc nội dung các văn kiện đã nêu rõ quan điểm đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện và tình hình thực tiễn của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với vị trí là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn của cả nước, là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế có sức hút lan tỏa lớn trong vùng, vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cần khơi dậy lòng tự hào, truyền thống oanh liệt của thành phố để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

"Vào thời điểm này, tôi thấy rất cần thiết khơi dậy lòng tự hào của nhân dân đồng bào thành phố Hồ Chí Minh bời với truyền thống thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Hòn ngọc viễn đông, thành phố đi đầu đổi mới, đồng bào kiên cường dũng cảm như thế, truyền thống oanh liệt như thế. Cho nên Đảng bộ Thành phố phải thấy rõ vị trí tầm quan trọng của mình để từ đó chúng ta xác định trách nhiệm phải làm thế nào cho xứng đáng với danh hiệu không nơi nào có được - Thành phố mang tên Bác." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Nhấn mạnh Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị quan trọng mang nhiều ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trên tinh thần này, Thành phố cần thấy rõ trách nhiệm của mình để chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ Thành phố một cách công phu, chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật dân chủ, không làm hình thức, trên cơ sở tổng kết những công việc vừa qua đã làm, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt; chỉ thẳng những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc cầu thị, đề ra chủ trương sắp tới thật đích đáng chính xác và Thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải chuẩn bị hết sức công phu chu đáo, không làm hình thức. "Các đồng chí đã chuẩn bị văn kiện nhân sự cho đến bây giờ cơ bản là được rồi, có thể tiến hành đại hội được. Nhưng còn thời gian ngày nào cần suy nghĩ thêm ngày ấy bổ sung, hoàn thiện cho thật tốt, không bằng lòng với hiện tại vì có thể hôm nay, ngày mai lại nghĩ thêm sáng kiến mới. Hôm nay có sự kiện này thì sự kiện mới ta lại bổ sung cho đến tận sát đại hội bấy giờ mới coi là hoàn chỉnh tất cả các văn kiện, đặc biệt là công tác nhân sự."

Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, nhiệm kỳ tới Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà phải phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực, kết hợp bảo vệ môi trường phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng của Thành phố. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố phải thể hiện quyết tâm cao, khát vọng vươn lên nữa mạnh mẽ, không cam chịu, bằng lòng những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó cần nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về mọi mặt, kiên quyết đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu.

Rút kinh nghiệm trong công tác nhân sự vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Rất đau xót, vừa qua là phải xem xét thi hành kỷ luật một số đồng chí, vì sao lại xảy ra trong khi cũng cơ chế tại sao chỗ khác người ta làm tốt. Tôi rất không đồng ý có những ý kiến sai lệch, vì càng làm tốt là để có khí thế vươn lên, chính vì thế mà nhụt chí đi hay là co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm là không được, Người Đảng viên cộng sản phải không sợ khuyết điểm mỗi lần ngã là một lần thất bại nhưng sẽ trưởng thành hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương để tiếp thu tối đa, bổ sung và hoàn thiện văn kiện trước khi trình Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025./.

Theo Đảng Cộng sản